הנחיות לעבודה בשעת חירום- קורונה- לבניה ושיפוצים 31.3.20

הנחיות לעבודה בשעת חירום- קורונה- לבניה ושיפוצים 30.3.20
31 במרץ 2020
הצג הכל

פירוש להנחיות החדשות והמעודכנות 31.3.20!

הממשלה אישרה הנחיות המגבילות את מספר העובדים במקום עבודה לעשרה בו זמנית או 15% מכלל העובדים,
לפי הגבוה מביניהם. זאת, בניגוד ל-30% מהעובדים עד כה.
עם זאת, מעסיקים רשאים להעלות את מספר העובדים המירבי
עד לשיעור של 30% מהעובדים, לפי התקנות,
"כל עוד ההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה".
בהצלחה!
אלי יפת
יעוץ לפני שיפוץ
שיפוצים מעצבי חיים

Comments are closed.

Call Now Button